گزارش

مقام معظم رهبری تاکید بسیار جدی به واگذاری کارها به بخش خصوصی داشتند

فصل اقتصاد - تحقق نکاتی که مقام معظم رهبری بر آن ها اشاره داشتند در شرایطی ممکن می شود که دولت ها به الزامات ضروری اقتصاد مانند اصلاح رویه‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی تن دهند و هم‌زمان نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و بازنگری شود.

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.