چطور مانند یک مشاور مالیاتی به مالیات اعتراض کنیم؟ بازار

چطور مانند یک مشاور مالیاتی به مالیات اعتراض کنیم؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - این روز‌ها مالیات نقل تمام محافل است. از هر دری که سخن آغاز شود و صحبت از هرنوع تجارت و کسب و کاری که باشد، جنبه‌های مالیاتی نیز بسرعت مطرح می‌گردند. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر با سرعت بسیار زیادی تغییر نموده و در دریافت مالیات جدیت بیشتری بخرج می‌دهد. از آنجایی که بسیاری از کسبه و صاحبان کسب و کار با این تحول آشنا نبوده‌اند اکنون با مالیات‌هایی مواجهند که انتظارش را نداشتند. مالیات بخشی از سود ما را نشانه گرفته است و اکنون که هرلحظه به ما نزدیکتر می‌شود، باید بدانیم که چطور به مالیات اعتراض کنیم.

قاعدتا اولین قدم برای اعتراض به مالیات رفتن به وب سایت سازمان امور مالیاتی و پرکردن فرم آنلاین درخواست رسیدگی مجدد بنظر می‌رسد. اینکار بسیار ساده‌است و در زمان کوتاهی با تلفن همراه در منزل و درحال خوردن چای امکان پذیر است. دقیقا همینجاست که یکی از مهمترین برگ‌های برنده اعتراض را از دست می‌دهیم. درواقع اگر از یک مشاور مالیاتی بپرسید چگونه به مالیات اعتراض کنیم، او تعریف متفاوتی از قدم اول دارد.

پشت پرده محاسبه مالیات و اعتراض به آن

درواقع برای اینکه مانند یک مشاور مالیاتی به مالیات اعتراض کنیم و موفق شویم مبلغ آن را کاهش دهیم باید مانند او با نحوه تعیین مالیات آشنا شویم. همه چیز از لحظه تسلیم اظهارنامه عملکرد آغاز می‌گردد. شما درآمد، هزینه و سود خود را در سامانه ثبت نموده و یا از تبصره 100 استفاده می‌کنید. پرونده شما پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در صف رسیدگی قرار می‌گیرد. اما چه کسی پرونده مالیاتی ما را رسیدگی می‌کند؟

شما در هنگام ثبت نام در سایت و افتتاح پرونده آدرسی را بعنوان محل کار به سازمان امور مالیاتی معرفی نموده‌اید. نزدیکترین اداره مالیات به آن آدرس عهده دار رسیدگی به تکالیف مالیاتی شما می‌گردد. همچنین در آن اداره نیز مشاغل براساس آدرس تقسیم شده‌اند. احتمالا شما و همسایگان ممیز مشترکی دارید. خود همین موضوع یکی از روش‌های تشخیص مالیات است. ممیز می‌تواند فروش اظهاری شما را با دیگر کسبه هم صنف در اطراف شما مقایسه نموده و برآن اساس مالیات شما را محاسبه کند.

سازمان امور مالیاتی در مورد ما چه می‌داند؟

مامور سازمان امور مالیاتی یا همان ممیز پس از دریافت اظهارنامه مالیاتی شما آن را بررسی خواهد نمود. آنچه شما در اظهارنامه مالیاتی بیان نموده‌اید باید شبیه به اطلاعاتی باشد که او از شما دارد. اما، سازمان امور مالیاتی در مورد کسب و کار ما چه می‌داند؟

 • چه میزان پول وارد حساب متصل به کارتخوان ما شده‌است؟
 • در دیگر حساب‌های بانکی ما چه می‌گذرد؟
 • مبالغ ورودی به حساب ما چگونه بوده‌اند؟ ( چه مقادیری و از چه روش‌هایی)
 • حقیقت کسب و کار ما چیست؟
 • کسب و کار ما از چه زمان آغاز شده است؟
 • برخی از معاملات ما که در سامانه‌های مختلف به ثبت رسیده‌اند.
 • بارنامه‌هایی که بنام ما صادر شده‌اند و گزارشی از سامانه جامع انبار

در برخی موارد نیز ممیز می‌تواند از طریق نامه نگاری حساب بانکی همسر مودی را نیز بررسی کند و یا اطلاعات بیشتری در مورد او کسب نماید. مسئله بسیار مهم در مورد محاسبه مالیات اینست که گاهی برخی رفتار‌های ما باعث می‌شود سامانه‌های مالیاتی گزارشی سنگینتر از آنچه باید در مورد کسب و کار ما به ممیز ارائه کنند. این رفتار‌ها بسیار خطرناک هستند:

 • ورود پولی که درآمد کسب و کار ما نیست به حسابی که به کارتخوان متصل است.
 • سنگین کردن گردش‌های حساب
 • بی دقتی در نگهداری از اسناد و مدارک
 • جلوگیری نکردن از ثبت بی مورد اسناد، مدارک و فاکتور‌ها بنام ما
 • اجاره دادن حساب بانکی
 • قراردادن کارتخوان در اختیار سایرین

می‌توانیم ببینیم مالیات چگونه محاسبه شده است؟

در پاسخ به سوال چگونه مانند یک مشاور مالیاتی به مالیات اعتراض کنیم به اینجا رسیدیم که سازمان امور مالیاتی اطلاعات زیادی از ما دارد و آنها را با اظهارنامه‌ای که ما تسلیم نموده‌ایم مطابقت می‌دهد. اینجا مسئول پرونده محاسباتش را آغاز می‌کند. او اطلاعات و درآمد‌های مشمول مالیات را استخراج می‌کند سپس مالیات ما را محاسبه نموده و به مدیرش گزارش می‌کند. این برگه گزارش رسیدگی نام دارد و به مودی که شما باشید ابلاغ نمی‌شود. خلاصه این برگه یعنی برگ تشخیص مالیات آن چیزیست که به شما ابلاغ می‌گردد و 30 روز فرصت دارید به آن اعتراض کنید.

یکی از مهمترین اسرار موفقیت مشاور مالیات در اعتراض به مالیات استفاده از همین موضوع است. برای اعتراض به مالیات باید به برگ تشخیص اعتراض کنیم اما این اعتراض باید براساس گزارش رسیدگی باشد. درواقع اینکه در فرم رسیدگی مجدد بنویسید به مالیات اعتراض دارم فایده‌ای ندارد. یک مشاور مالیاتی در فرم اعتراض می‌نویسد که به نحوه محاسبه مالیات اعتراض داردم برای این موضوع اول باید گزارش رسیدگی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایید.

اولین مرحله اعتراض به مالیات

به اینجا رسیدیم که مامور مالیات پرونده شما را رسیدگی نموده و گزارش آن را برای رئیسش ارسال کرده‌است. رئیس نیز خلاصه آن را در قالب برگ تشخیص به شما ابلاغ کرده است. شما نیز باید قبل از ثبت اعتراض به مالیات، این گزارش رسیدگی را بررسی کنید. اینکه این برگه در ابتدا به شما داده نشده است دلیل محرمانه بودن آن نیست. درواقع قانون سازمان امور مالیاتی را موظف نموده‌است تا درصورت درخواست آن را به شما تحویل داده و به سوالات شما پاسخ دهد. این موضوع در ماده 237 قانون مالیات مستقیم تاکید شده است. درواقع پاسخ به سوال چطور به مالیات اعتراض کنیم دقیقا از همینجا آغاز می‌شود. مشاور مالیاتی گزارش رسیدگی را دریافت نموده و از نظر قانونی بررسی می‌کند. این اولین مرحله اعتراض به مالیات است.

مرحله دوم اعتراض به مالیات: توافق با ممیز

اجازه دهید از ابتدا مرور کنیم. یک برگه تشخیص مالیات به ماابلغ شد و ما خواستیم بدانیم چطور به مالیات آن اعتراض نماییم. اول مانند یک مشاور مالیاتی بررسی نمودیم که این مالیات چطور محاسبه شده است. حال باید ببینیم که کدامیک از این محاسبات را می‌توانیم با کمک مدارک رد نماییم.

بطور مثال فرض کنید یکی از دوستان در قالب کارت اعتباری وامی به ارزش 200 میلیون تومان دریافت نموده‌است. او برای نقد کردن آن از کاتخوان شما استفاده کرده است و شما نیز در اولین فرصت پول را به حسابش باز گردانده‌اید. قطعا شما این مبلغ را فروش در نظر نگرفته‌اید و در اظهارنامه خود وارد ننموده‌اید.

از طرف دیگر ممیز مالیاتی می‌بیند که میزان ورودی به حساب شما با آنچه در اظهارنامه آورده‌اید تفاوت چشمگیر دارد. او این میزان را بعنوان کتمان درآمد درنظر می‌گیرد و مالیات را با توجه به آن محاسبه می‌کند. در نهایت نیز بابت کتمان درآمد جریمه‌ای به مالیات شما می‌افزاید.

شما 30 روز از زمان دریافت برگ تشخیص فرصت اعتراض دارید. در این 30 روز باید مدارکی برای اثبات درآمد نبودن آن 200 میلیون تومان ارائه کنید. درواقع تفاوت اعتراض افراد عادی با مشاور مالیاتی همین است. درخواست رسیدگی مجدد باید بنابه دلایل محکمی برای رد محاسبات و فرضیات ممیز باشد. سازمان امور مالیاتی برای بررسی اعتراض شما 45 روز فرصت دارد و اگر توافق با شما حاصل نشد، پرونده به شورای حل اختلاف مالیاتی سپرده می‌شود.
ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

لغو وضعیت فورس ماژور در بزرگترین میدان نفتی لیبی

آژانس بین‌المللی انرژی: نفت جهانی تا سال 2025 به بشکه‌ای 70 دلار می‌رسد

کاهش واردات نفت چین با پر شدن مخازن ذخیره سازی

روسیه رتبه دوم صادرات نفت به چین را کسب کرد

قطر بودجه خود را بر اساس نفت 40 دلاری تنظیم می‌کند

محکومیت قطعی شِل به پرداخت 467 میلیون دلار خسارت آلودگی نفتی در نیجریه

عراق نمی‌خواهد از توافق اوپک برای کاهش تولید نفت معاف شود

پیش بینی نفت 40 تا 45 دلاری در سال 2021

کنفرانس انرژی عرب به سال 2023 موکول شد

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود را برای تقاضای جهانی نفت در سال 2021 کاهش داد

خیز غول‌های نفتی جهان در جهت تولید انرژی از باد

پوتین: تصمیمات ائتلاف اوپک پلاس امید به عادی شدن اقتصاد جهان را زنده می‌کند

پیش‌بینی اوپک برای افزایش شدید تقاضای نفت در نیمه دوم 2021

محدودیت های کرونایی جدید در اروپا تهدیدی برای صنعت نفت است

کشف میدان بزرگ گازی در روسیه

شیوع انواع جدید کرونا تقاضای جهانی نفت را تهدید می‌کند

کویت: اوپک ممکن است افزایش 400 هزار بشکه نفت در روز را لغو کند

ذخایر نفت روسیه با سطح تولید فعلی برای 30 سال دیگر کافی است

مواجهه غول نفتی انگلیس با جریمه 240 میلیون دلاری به علت پرونده رشوه در خاورمیانه

آمادگی روسیه برای رساندن تولید نفت به سطح قبل از همه گیری کرونا

برندهای بزرگ خواستار توافق جهانی برای کاهش تولید پلاستیک شدند

کانادا واردات نفت از روسیه را ممنوع کرد

روسیه فروش نفت خام به هند را افزایش داد

بلومبرگ: هند به دنبال خرید نفت بیشتر از روسیه است

کرملین: روسیه به تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا پاسخ می‌دهد

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.