نقش مطبوعات در کنترل فساد
يکشنبه ۲۴ دي ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶:۱۴ AM
دنیای اقتصاد
فصل اقتصاد - فساد طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان و مقامات بلند‌پایه تبدیل شده است. به گونه‌ای‌که کارشناسان و اقتصاددانان، فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و نظارتی را یکی از ابرچالش‌های پیش روی حکمرانی در اقتصاد ایران می‌دانند. مقامات که باید در این زمینه مورد انتقاد قرار بگیرند، خود به منتقدان پیوسته و از فساد اقتصادی شکایت می‌کنند.

http://fasleqtesad.ir//Fa/News/10399/نقش-مطبوعات-در-کنترل-فساد
بستن   چاپ